Belangstelling?

Wij als bewoners zoeken mensen die zich willen inzetten voor een goede sfeer en leefomgeving in ons project, en ook bereid zijn om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten die daartoe bijdragen, zoals de tuindagen.

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina’s belangstelling gekregen voor het Middelblok?  Wil je met ons kennis maken?

E-mail ons op centraalwonenmiddelblok@gmail.com

De procedure werkt als volgt:

Als belangstellende krijg je een contactpersoon toegewezen, die je informatie geeft over de sfeer en de regels, en je uitnodigt voor een rondleiding

Als je kiest voor het belangstellendentraject  dan wordt je uitgenodigd voor verschillende activiteiten

Na het afronden van drie activiteiten wordt je uitgenodigd voor een gesprek waarin gekeken wordt naar je motivatie en mogelijke bijdrage

Als dit gesprek bevredigend verloopt wordt je voorgedragen als kandidaat-bewoner, waarna je je kunt inschrijven als lid (€ 12,50 per jaar) en op de wachtlijst wordt geplaatst. Ook nu wordt blijvende participatie van je verwacht

Als er een woning vrijkomt en je komt in aanmerking kun je intekenen

Er vindt een gesprek plaats met de bovenste drie kandidaten op de lijst, waarna de keuze voor de nieuwe bewoner wordt gemaakt

Je kunt ook nog eerst eens rondkijken op onze Facebookpagina. 

 

Privacyverklaring
Nergens op deze site wordt je gevraagd persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres of telefoonnumer in te vullen. Ook worden er door ons geen cookies verspreid of geplaatst. Deze site is louter opgezet om je door middel van woord en beeld informatie te verstrekken over het woonproject Centraal Wonen Zwolle ‘Het Middelblok’.