Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

“Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij meerdere bewoners/huishoudens bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen.

De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (voorheen LVCW) ziet gemeenschappelijk wonen als een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans hebben om tot ontwikkeling te komen. Zoals: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust omgaan met het milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.”

 

Bovenstaande citaat kun je vinden op de website van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (www.gemeenschappelijkwonen.nl ). Zie onderwerpenlijst aan rechterzijde: ‘Over gemeenschappelijk wonen’.

Dit is een vereniging waarin ruim 60 woongemeenschappen in Nederland zich hebben verenigd. Als je op hun site kijkt zie je overigens dat er nu ook vaak gesproken wordt over ‘gemeenschappelijk’ wonen.

Als je je nog wat aan het oriënteren bent op de mogelijkheden die centraal wonen biedt, dan is zeker de enquête die onder jongeren gehouden werd de moeite van het lezen waard (www.gemeenschappelijkwonen.nl/opgroeien-in-een-woongemeenschap)

Want wat betekent het nu voor kinderen en jongeren om op te groeien in een dergelijke woongemeenschap?