De Mensen

Het Middelblok kent drie categorieën betrokkenen:

Bewoners of leden: dit zijn de bewoners van het Middelblok
Als bewoner ben je lid van Vereniging Centraal Wonen Zwolle.
Deze heeft een bestuur, een wisselend aantal werkgroepen, en beheert haar eigen woningtoewijzing. Bij die woningtoewijzing dient CWZ zich wél te houden aan bepaalde voorwaarden van deltaWonen (bijvoorbeeld ten aanzien van inkomen en huurachterstand)
Kandidaat bewoners: degenen die ingeschreven staan op de wachtlijst voor een woning. Dit kunnen voormalig belangstellenden zijn die na een introductie-traject geaccepteerd zijn als kandidaat, of bewoners.
Belangstellenden: dit zijn mensen die het Middelblok willen leren kennen door aan een introductie deel te nemen. Hieraan kunnen zij geen rechten of plichten ontlenen. Als de introductieperiode beide partijen bevallen is, dan kan een belangstellende kandidaat-bewoner worden.

(wordt vervolgd)