FAQ – Veelgestelde Vragen

Wat voor type woningen hebben jullie?
Enkel sociale huur-, geen koopwoningen. De woningen zijn onderverdeeld in PH’s die het aantal ruimtes weergeven (bijvoorbeeld: 2 PH betekent 1 woonkamer/keuken en 1 slaapkamer). Er zijn 2 1 PH’s, 11 2 PH’s, 10 3 PH’s, 8 4 PH’s en 4 5 PH’s.

Zijn jullie zelf eigenaar?
Nee, Delta Wonen is eigenaar. Als vereniging Centraal Wonen Middelblok doen wij zelf de woningtoewijzing (deze procedure ligt vast in het Huishoudelijk Reglement) en voeren bepaalde beheerstaken uit.

Hoe lang duurt het voordat ik een woning krijg?
Het is allereerst belangrijk om te weten dat niet iedereen in aanmerking komt voor een woning. Wie het belangstellendentraject succesvol doorloopt, wordt kandidaat-bewoner en daarmee lid van de vereniging. Wanneer er een woning vrijkomt, start de woningtoewijzingsprocedure. Iedereen die voor dat type woning op de wachtlijst staat, kan dan inschrijven. Het betreffende cluster voert gesprekken met drie kandidaten en maakt dan een keuze. Hierbij wordt onder andere gekeken naar je plek op de wachtlijst en of je in het cluster past.
Hoe lang dit proces duurt, is niet te zeggen. Wel is voor de kleinere woningen het verloop groter dan voor de grotere woningen.

Kan ik op elk type woning inschrijven?
Nee, je kunt je inschrijven voor woningen die maximaal twee phH meer hebben dan de grootte van je huishouden. Als alleenstaande kun je inschrijven voor een 1 PH, 2 PH of 3 PH. Huishoudens met minimaal drie personen komen ook voor de grootste woningen, 5 PH, in aanmerking.

Wat wordt er als belangstellende van me verwacht?
Het belangstellendentraject is bedoeld om kennis te maken, dat wij jou leren kennen en jij ons, en om te onderzoeken of Centraal Wonen bij je past. Daarvoor doe je mee aan drie gezamenlijke activiteiten. Dat kan een tuindag zijn, een keer mee-eten met een eetgroep, bezoek aan een café-avond of het bijwonen van een algemene ledenvergadering. Je contactpersoon houdt je in principe op de hoogte van activiteiten, een proactieve houding wordt op prijs gesteld.
Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek waarna je al dan niet kandidaat-bewoner wordt en daarmee lid van de vereniging.

Wat wordt er als kandidaat-bewoner van me verwacht?
Dat je contributie betaalt en af en toe je betrokkenheid en gezicht toont. Zodat we weten wie je bent en of je nog geïnteresseerd bent.

Wat wordt er als bewoner van me verwacht?
Als vereniging verwachten we dat je meedoet met activiteiten en verantwoordelijkheid draagt. Dit kan variëren van een klein taakje, zoals meedoen met de tuindagen, tot een grote taak, zoals bestuurslid worden.

Krijg ik hulp van mijn buren als ik die nodig heb?
Het is belangrijk om te weten dat we ‘gewone’ buren zijn, met ieder zijn eigen sociale leven, werk, etc. We proberen er wel voor elkaar te zijn als iemand ziek is, of praktische hulp nodig heeft. Omdat we meer betrokken bij elkaar zijn, is het ook makkelijker om elkaar te vinden wanneer er wat nodig is.

Is er sprake van inkomensgrenzen voor de verschillende woningen?
Ja, deze vindt je op de website van Delta Wonen en de Woningzoeker, klik hier.

Kan hier een uitzondering op worden gemaakt?
Soms wel dus het is zeker de moeite van het proberen waard.  Delta Wonen heeft een klein quotum voor uitzonderingen.

Ik heb extra zorg nodig, leveren jullie die?
Nee, van de bewoners wordt verwacht dat zij zelfstandig functioneren. Omdat er best veel taken vervuld moeten worden (bestuur, werkgroepen) geven we voorkeur aan kandidaten die de handen uit de mouwen willen steken.